Zelená úsporám, jak získat dotace

02.05.2023

Zelená úsporám je program podporovaný vládou, který nabízí dotace pro investice do energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů v domácnostech. Jednou z oblastí, kterou lze využít pro tuto dotaci, je venkovní stínění. Dotace se týká konkrétně: venkovních žaluzií, venkovních rolet a screenových rolet. V tomto článku se podíváme na to, jak lze využít program "Zelená úsporám" pro nákup venkovního stínění, jaké jsou požadavky a jaký je proces získání dotace.

Na venkovní žaluzie můžete podat žádost ZELENÁ ÚSPORÁM
Na venkovní žaluzie můžete podat žádost ZELENÁ ÚSPORÁM

Proč investovat do venkovního stínění?

Venkovní stínění představuje nejúčinnějším řešení, jak snížit energetickou spotřebu domu v letních měsících. Když jsou žaluzie nebo rolety spuštěny, blokují sluneční paprsky a teplo, což snižuje potřebu chlazení domu. V zimě mohou být žaluzie nebo rolety vytaženy, aby propustily sluneční paprsky a pomohly ohřát dům. To vše vede ke snížení spotřeby energie a nákladů na účty za energie.

Pro získání dotace na venkovní stínění musí být splněny následující požadavky:

  • Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti.
  • Žádat může také zájemce o koupi nového rodinného domu nebo bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu.
  • Žadatel musí být plátcem daně z příjmů fyzických osob.
  • Žadatel musí mít nemovitost v ČR.
  • Nemovitost musí být určena k bydlení a být zkolaudována před 31. 12. 2019.
  • Instalace venkovního stínění musí být provedena kvalifikovaným technikem.
  • POZOR! o dotaci lze žádat výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení.

Pro koho je dotace vhodná?

Dotace Zelená úsporám je vhodná pro každého, kdo je vlastníkem nemovitosti a splňuje výše uvedené požadavky. Dotace je určena k podpoře energeticky účinných investic a její cílem je snížení spotřeby energie v domácnostech.

Podpora může být žadateli poskytnuta pouze v případě, že: - žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy, - žadatel má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu (blíže viz zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý – Zajištění věci dle § 78 a násl.). Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu, - žadatel má zapsány platné údaje o skutečných majitelích v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, pokud se na něj tato povinnost vztahuje, - žadatel není podnikem v obtížích. (Zdroj: NZÚ RD Závazné pokyny_01-06-2022)

Jaká je výše dotace?

Výše dotace "Zelená úsporám" na jednu žádost je max 50 % celkových nákladů na realizaci.

U stínicí techniky je pak výše podpory stanovena dle m2 

Stínicí technika s ručním ovládáním z interiéru stavby –

1 000 Kč/m2

(jen pro rodinné domy).

Stínicí techniky s inteligentním motorickým řízením –

1 500 Kč/m2

(pro rodinné i bytové domy).

Kde vyřídit žádost

Žádost lze vyřídit pouze online na webu novazelenausporam.cz. 

Lze žádat za období od 12. října 2021 do 30. června 2025.

Žádost je tedy možné čerpat i zpětně.


Zastavte se k nám na showroom do Vyškova

Velmi rádi vám s venkovním stíněním poradíme. U nás na showroomu ve Vyškově si můžete prohlédnout jak venkovní žaluzie, předokenní rolety, tak oblíbené screeny. Těšíme se na vás.

Mohlo by se vás zajímat 👉🏻👉🏻 https://www.centrumstineni.cz/venkovni-zaluzie/